Evropa pro zvířata

V červnu 2024 se budou konat volby do Evropského parlamentu. Chceme, aby se nový parlament zasadil o lepší život zvířat v Evropě. Oslovili*y jsme společně s vámi kandidující, aby se zavázali*y k sedmi důležitým požadavkům.

Podívej se na výsledky

Ukončeme klecové chovy

V celé EU je každoročně více než 300 milionů slepic, prasnic, telat, králíků, křepelek, hus a kachen uzavíráno do různých typů klecí, které výrazně omezují jejich volnost pohybu a schopnost projevovat přirozené chování. Požadujeme úplný zákaz všech klecových chovů a chceme, aby Evropská komise neprodleně předložila legislativu, kterou slíbila v reakci na evropskou občanskou iniciativu Konec doby klecové.

Ukončení klecových chovů v Evropě je jen začátek. Musí ho následovat další opatření, která zajistí lepší život pro zvířata.

Postavme se za lepší život zvířat v Evropě

Závazky kandidujících do EP k 7 vybraným tématům ochrany zvířat

Počet všech závazků kandidujících v první pětici

Zelení

Piráti

SPOLU

SOCDEM + Budoucnost

SPD + Trikolora

ANO

Přísaha + Motoristé

STAČILO!

STAN

  • Ano
  • Ne
  • Bez odpovědi

Závazky jednotlivých kandidujících

Gabriela Svárovská – Reakce na závazek č. 1

Konec utrpení zvířat a krutého zacházení s nimi - jako je např. klecový "chov" - je důležitou součástí programu Zelených v části věnované klimatu a ochraně životního prostředí. Podle našeho názoru Evropská komise v tomto volebním období v tomto směru zásadně selhala. Zelení se zasazují o konec klecových "chovů" nejpozději do 5 let a celkově přísnější ochranu zvířat ve velkochovech.

Gabriela Svárovská – Reakce na závazek č. 2

Zelení prosazují humánnější podmínky při chovu a převozu zvířat a úplný zákaz vývozu živých zvířat ze zemí EU. Nedává žádný smysl.

Gabriela Svárovská – Reakce na závazek č. 3

Zelení prosazují bezodkladný konec kožešinových farem a zákaz prodeje výrobků z kožešinových farem na evropském trhu. Vyrábět oblečení, doplňky a další výrobky z kožešin zvířat je naprosto zbytečná krutost, která nemá žádné praktické opodstatnění.

Gabriela Svárovská – Reakce na závazek č. 4

Zelení se zasadí o vznik právních předpisů na ochranu ryb během jejich chovu, přepravy a usmrcování a zabránění farmových chovů chobotnic.

Gabriela Svárovská – Reakce na závazek č. 5

Zelení podporují nástroje, které pomohou farmářům přejít na humánnější formy chovu, které nebudou nepřiměřeně zatěžovat životní prostředí, klima ani zdraví lidí. Lidé by měli mít svobodu a lepší možnosti zvolit si přechod na vyváženější stravu s menším podílem výrobků živočišného původu, případně výhradně rostlinnou stravu. Rostlinná strava je šetrnější k životnímu prostředí, a tomu musí odpovídat její cena, dostupnost a pestrost.

Gabriela Svárovská – Reakce na závazek č. 6

Na veškerý import na evropský trh je třeba uplatňovat stejná pravidla jako na produkty vyráběné zde. To se týká mnoha oblastí, mimo jiné také zákazu produktů vzniklých s podílem otrocké práce. Dává to také ekonomický smysl, neboť tím ochráníme výrobce na evropském trhu, kteří by jinak byli proti importu v nevýhodě.

Gabriela Svárovská – Reakce na závazek č. 7

Zelení prosazují rychlejší konec pokusů na zvířatech a vypracování plánu na konec všech povinných testů průmyslových chemických látek, pesticidů, biocidů a humánních a veterinárních léčiv na zvířatech.

Marcel Kolaja – Reakce na závazek č. 1

Piráti zákaz klecových chovů prosazují dlouhodobě. Již v roce 2021 jsme podpořili v Evropském parlamentu usnesení, které k němu vyzvalo. Zavírat zvířata na celý život do klece opravdu není praktika, která by patřila do 21. století.

Marcel Kolaja – Reakce na závazek č. 2

Zvířata tráví kvůli cestám mimo Evropskou unii i desítky hodin v rozpálených kamionech nebo naopak v mrazech, namačkaná jedno na druhé a mnohdy bez vody. To si skutečně nezaslouží, zákaz podporuji.

Marcel Kolaja – Reakce na závazek č. 3

Piráti opakovaně podpořili občanskou iniciativu FurFreeEurope. Obzvlášť v době, kdy lze kožešiny vyrobit z umělého materiálu tak, že jsou od kožešin ze zvířat nerozeznatelné, není jediný důvod kvůli tomu trápit zvířata.

Marcel Kolaja – Reakce na závazek č. 5

Sám jsem vegetarián. Bezmasou stravu nikomu nenutím, věřím ale, že alternativní způsoby výroby masa představují velkou příležitost, a tudíž bychom je měli umožnit, aby měli lidé na výběr.

Markéta Gregorová – Reakce na závazek č. 7

Zavazuji se podporovat postupné ukončování využívání zvířat ve vědě, nicméně pouze za podmínky, že budou vynalezeny relevantní nahrady. Za žádných okolností nepodporuji testování nových léků na lidech.

Mikuláš Peksa – Reakce na závazek č. 5

Věřím tomu, že nemusíme cpát miliardy na dotacích do masné výroby, pokud víme, že to křiví trh a ničí klima

Mikuláš Peksa – Reakce na závazek č. 7

Bohužel existují oblasti lékařského výzkumu (klinické testy léčiv), kde výzkum na zvířatech nelze nahradit jinak než testováním na lidech a to opravdu nechci. Využití moderních digitálních metod a umělé inteligence podporuji.

Alexandr Vondra – Reakce na závazek č. 2

Ano, v případě, že se jedná o vývoz živých zvířat na jatka.

Alexandr Vondra – Reakce na závazek č. 5

Na tu otázku musíme odpovědět NE, jelikož se jedná o tři různé otázky spojené do jedné. ANO, budeme usilovat o politiku EU, která usnadní přechod k produkci potravin, jež je šetrnější ke zvířatům a k přírodě a nepřispívá ke klimatické změně. Podporujeme zároveň pestrou a vyváženou stravu, do které samozřejmě spadá stava rostlinná i živočišná. K rozvoji výroby potravin na buněčné bázi jsme ale zdrženliví.

Veronika Vrecionová – Reakce na závazek č. 2

Ano, v případě, že se jedná o vývoz živých zvířat na jatka.

Veronika Vrecionová – Reakce na závazek č. 5

Na tu otázku musíme odpovědět NE, jelikož se jedná o tři různé otázky spojené do jedné. ANO, budeme usilovat o politiku EU, která usnadní přechod k produkci potravin, jež je šetrnější ke zvířatům a k přírodě a nepřispívá ke klimatické změně. Podporujeme zároveň pestrou a vyváženou stravu, do které samozřejmě spadá stava rostlinná i živočišná. K rozvoji výroby potravin na buněčné bázi jsme ale zdrženliví.

Tomáš Zdechovský – Reakce na závazek č. 7

V Evropském parlamentu se věnuji jiným tématům (bezpečnost a migrace, dezinformace rozpočtová kontrola, zaměstnanost a sociální věci). Mrzí mě, že je tento dotazník direktivní ve smyslu "Zavazuji se" ... protože jak jsem uvedl, těmto otázkám na půdě EU se nevěnuji. Pokud budu zvolen, rád bych pokračoval v oblastech, kterými jsem se deset let v EP zabýval. Tím ale neuhýbám z otázky a zdůrazňuji, že rád podpořím veškerá opatření, která napomohou zlepšení životních podmínek všech zvířat.

Ondřej Krutílek – Reakce na závazek č. 2

Ano, v případě, že se jedná o vývoz živých zvířat na jatka.

Ondřej Krutílek – Reakce na závazek č. 5

Na tu otázku musíme odpovědět NE, jelikož se jedná o tři různé otázky spojené do jedné. ANO, budeme usilovat o politiku EU, která usnadní přechod k produkci potravin, jež je šetrnější ke zvířatům a k přírodě a nepřispívá ke klimatické změně. Podporujeme zároveň pestrou a vyváženou stravu, do které samozřejmě spadá stava rostlinná i živočišná. K rozvoji výroby potravin na buněčné bázi jsme ale zdrženliví.

Daniela Ostrá – Reakce na závazek č. 5

Musíme podpořit posilování standardů při chovu a využívání zvířat v zemědělství a v průmyslu. Zároveň ale platí, že náklady nesmíme nechat na samotných zemědělcích a transformace zemědělství směrem k lepšímu welfaru zvířat musí zaplatit velké nadnárodní korporace, které ty prostředky mají.

Boris Latýn – Reakce na závazek č. 1

Výběh nechrání drůbež před vzájemnými útoky a zraněním. Musí se vyřadit pouze některé klecové chovy, které nevyhovují potřebám zvířat. Nelze prohlásit takto jednoduše.

Boris Latýn – Reakce na závazek č. 2

Cílová destinace se dá prověřit a v případě, že vyhovuje, může se export provést. Musí se posuzovat případ od případu, i v EU jsou někde zvířata chována špatným způsobem.

Boris Latýn – Reakce na závazek č. 5

Lidé by neměli jíst červy.

Boris Latýn – Reakce na závazek č. 6

Nevím, co je welfare

Klára Dostálová – Reakce na závazek č. 2

Podporuji právo na důstojné zacházení se všemi zvířaty. To rozhodně ANO, ale ne všechny země Evropy jsou v EU. Proto musí znít moje odpověď NE. Ale jinak jsem samozřejmě pro to, aby zvířata zůstala v Evropě. Rozhodně je také potřeba, aby chovatelé byli motivováni a edukováni natolik, aby zvířata necestovala v extrémních podmínkách, ať už cestují kamkoliv, aby za jízdy neumírala a aby vždy končila na jatkách, kde jsou dodržovány evropské standardy.

Klára Dostálová – Reakce na závazek č. 3

My jsme zavedli zákaz chovu zvířat na kožešinu v roce 2019, ale některé evropské země ne a v tom momentě jsou naši chovatelé znevýhodněni a nedává to logiku.

Klára Dostálová – Reakce na závazek č. 4

O předpisech na ochranu jakýchkoliv živočichů, aby netrpěli, jsem připravena jednat. Samozřejmě otázka je o jakých předpisech, jaké jsou přesně návrhy, jak zní detaily. Ale určitě jsem připraven o těchto předpisech vést debatu. Pozn. redaktora: Vzhledem k neurčité povaze odpovědi v komentáři tuto odpověď nelze považovat za přijetí závazku

Klára Dostálová – Reakce na závazek č. 5

Otázka je příliš široce formulovaná a obsahuje příliš mnoho podotázek. Určitě podporuji produkci potravin šetrnější ke zvířatům, ale rozhodně nechci vydávat emisní povolenky na krávy, které produkují plyny…

Klára Dostálová – Reakce na závazek č. 6

Není v silách EU dohlédnout na dodržování pravidel, na které se ptáte. Dohoda Mercosur se vyjednává od roku 1999 a trvalo velmi dlouho, než se ji podařilo dotáhnout do konce. Tím ovšem neříkám, že není možné pokračovat v tlaku na země sdružené pod názvem Mercosur, aby začaly splňovat podmínky pro welfare zvířat. Samozřejmě, že nechci, aby zvířata jakkoliv trpěla nebo se s nimi nelidsky zacházelo.

Klára Dostálová – Reakce na závazek č. 7

V EU platí zákaz testování kosmetiky na zvířatech a pokud tento zákaz platí, je potřeba ho dodržovat.

Lucie Potůčková – Reakce na závazek č. 1

Pokud bude zákaz klecového chovu v některé členské zemi EU nedodržován, může to znamenat nekalou konkurenci členských zemí, které budou nařízení dodržovat. Je nutné tento závazek zákaz klecového chovu na členských zemí EU vymáhat, dále s tímto závazkem budu souhlasit v souladu s hlasování příslušné frakce v Evropském parlamentu, bude-li takto formulován

Lucie Potůčková – Reakce na závazek č. 2

Prakticky není možné přijmout úplný zákaz transportu hospodářských zvířat, v některých případech např. pro potřeby chovu, je žádoucí jej zachovat v podmínkách, při kterých přepravovaná zvířata netrpí. Současná legislativa EU pro logistiku živých zvířat je velmi striktní, je nutné především vymáhat její dodržování. Pokud bude tento závazek o dodržování v souladu s hlasování příslušné frakce v Evropském parlamentu, které budu případně členem, s tímto souhlasím.

Lucie Potůčková – Reakce na závazek č. 3

V České republice tento zákaz provozu kožešinových farem již platí a jsme vzorem pro celou EU. Pokud bude budoucí zákaz kožešinových farem v některé členské zemi EU nedodržován, může to znamenat nekalou konkurenci členských zemí, které budou nařízení dodržovat. Je nutné tento závazek zákazu na členských zemí EU vymáhat, dále s tímto závazkem budu souhlasit v souladu s hlasování příslušné frakce v Evropském parlamentu, bude-li takto formulován.

Lucie Potůčková – Reakce na závazek č. 4

Závazek v souladu s hlasování příslušné frakce v Evropském parlamentu, bude-li takto formulován

Lucie Potůčková – Reakce na závazek č. 5

Závazek v souladu s hlasování příslušné frakce v Evropském parlamentu, bude-li takto formulován

Lucie Potůčková – Reakce na závazek č. 6

Závazek v souladu s hlasování příslušné frakce v Evropském parlamentu, bude-li takto formulován

Lucie Potůčková – Reakce na závazek č. 7

Závazek v souladu s hlasování příslušné frakce v Evropském parlamentu, bude-li takto formulován

Závazek č. 1:

Zavazuji se, že budu podporovat ukončení používání klecí v chovech hospodářských zvířat v EU a zasadím se o to, aby Evropská komise splnila závazek přijatý v reakci na evropskou občanskou iniciativu Konec doby klecové.

Závazek č. 2:

Zavazuji se, že podpořím celoevropský zákaz vývozu živých hospodářských zvířat za hranice Evropské unie.

Závazek č. 3:

Zavazuji se, že podpořím ukončení chovu zvířat pro kožešinu a prodeje produktů z kožešinových farem na evropském trhu.

Závazek č. 4:

Zavazuji se, že podpořím zavedení právních předpisů na ochranu ryb během jejich chovu na farmách, přepravy a usmrcování. Podpořím také zlepšení ochrany volně žijících ryb při rybolovu a zasadím se o to, aby byl znemožněn chov chobotnic na farmách.

Závazek č. 5:

Zavazuji se, že budu usilovat o politiku EU, která usnadní přechod k produkci potravin, jež je šetrnější ke zvířatům a k přírodě a nepřispívá ke klimatické změně. Budu usilovat o to, aby potravinová politika EU usnadnila přechod na stravu bohatší na rostlinné potraviny. Podpořím také rozvoj výroby potravin na buněčné bázi jakožto významného alternativního zdroje živin.

Závazek č. 6:

Zavazuji se, že se zasadím se o to, aby veškerý import živočišných výrobků ze zemí mimo EU plně odpovídal stejným standardům, jaké jsou stanoveny v právních předpisech EU o welfare zvířat. Budu usilovat o to, aby dohoda mezi EU a Mercosurem, která formalizuje obchodní partnerství mezi EU a Argentinou, Brazílií, Paraguayí a Uruguayí, nebyla uzavřena, dokud všechny dovážené produkty z tohoto regionu nebudou splňovat podmínky pro welfare zvířat.

Závazek č. 7:

Zavazuji se podporovat postupné ukončení využívání zvířat ve vědě a vzdělávání v EU a větší rozvoj a používání metod bez zvířat. Zasadím se o ukončení testování kosmetiky na zvířatech. Budu usilovat o splnění závazku Evropské komise přijatého v reakci na evropskou občanskou iniciativu Za pokusy bez zvířat.

Zelení
Piráti
SPOLU

S ohledem na komentář jsme odpověď u otázky č. 2 museli vyhodnotit jako zápornou. Kandidát souhlasil se zákazem vývozu živých hospodářských zvířat mimo EU na jatka, ale zřejmě nesouhlasil se zákazem vývozu za jinými účely. Kandidát tedy závazek formulovaný v otázce č. 2 odmítl.

S ohledem na komentář jsme odpověď u otázky č. 2 museli vyhodnotit jako zápornou. Kandidátka souhlasila se zákazem vývozu živých hospodářských zvířat mimo EU na jatka, ale zřejmě nesouhlasila se zákazem vývozu za jinými účely. Kandidátka tedy závazek formulovaný v otázce č. 2 odmítla.

S ohledem na komentář jsme odpověď u otázky č. 2 museli vyhodnotit jako zápornou. Kandidát souhlasil se zákazem vývozu živých hospodářských zvířat mimo EU na jatka, ale zřejmě nesouhlasil se zákazem vývozu za jinými účely. Kandidát tedy závazek formulovaný v otázce č. 2 odmítl.

SOCDEM + Budoucnost
SPD + Trikolora
ANO

S ohledem na komentář otázku č. 4 nepovažujeme za zodpovězenou.

STAN

S ohledem na komentáře, kde kandidátka podmiňuje všechny formulované závazky tím, aby byly v souladu s hlasováním frakce, nepovažujeme žádnou z otázek za zodpovězenou.

STAČILO!
Přísaha + Motoristé

Pomoz zvířatům a sdílej tyto výsledky na sociálních sítích!

Přečti si víc v tiskové zprávě

Zobrazit tiskovou zprávu (PDF)