Evropa pro zvířata

V červnu 2024 proběhly volby Evropského parlamentu. Chceme, aby se nový parlament zasadil o lepší život zvířat v Evropě. Oslovili*y jsme společně s vámi kandidující, aby se zavázali*y k sedmi důležitým požadavkům.

Podívej se na výsledky

Ukončeme klecové chovy

V celé EU je každoročně více než 300 milionů slepic, prasnic, telat, králíků, křepelek, hus a kachen uzavíráno do různých typů klecí, které výrazně omezují jejich volnost pohybu a schopnost projevovat přirozené chování. Požadujeme úplný zákaz všech klecových chovů a chceme, aby Evropská komise neprodleně předložila legislativu, kterou slíbila v reakci na evropskou občanskou iniciativu Konec doby klecové.

Ukončení klecových chovů v Evropě je jen začátek. Musí ho následovat další opatření, která zajistí lepší život pro zvířata.

Postavme se za lepší život zvířat v Evropě

Závazky zvolených europoslanců a europoslankyň k 7 vybraným tématům ochrany zvířat

Počet všech závazků zvolených kandidátů a kandidátek

ANO

SPOLU

STAN

STAČILO!

Přísaha + Motoristé

Piráti

SPD + Trikolora

  • Ano
  • Ne
  • Bez odpovědi

Jednotlivé závazky zvolených europoslanců a europoslankyň

Klára Dostálová – Reakce na závazek č. 2

Podporuji právo na důstojné zacházení se všemi zvířaty. To rozhodně ANO, ale ne všechny země Evropy jsou v EU. Proto musí znít moje odpověď NE. Ale jinak jsem samozřejmě pro to, aby zvířata zůstala v Evropě. Rozhodně je také potřeba, aby chovatelé byli motivováni a edukováni natolik, aby zvířata necestovala v extrémních podmínkách, ať už cestují kamkoliv, aby za jízdy neumírala a aby vždy končila na jatkách, kde jsou dodržovány evropské standardy.

Klára Dostálová – Reakce na závazek č. 3

My jsme zavedli zákaz chovu zvířat na kožešinu v roce 2019, ale některé evropské země ne a v tom momentě jsou naši chovatelé znevýhodněni a nedává to logiku.

Klára Dostálová – Reakce na závazek č. 4

O předpisech na ochranu jakýchkoliv živočichů, aby netrpěli, jsem připravena jednat. Samozřejmě otázka je o jakých předpisech, jaké jsou přesně návrhy, jak zní detaily. Ale určitě jsem připraven o těchto předpisech vést debatu. Pozn. redaktora: Vzhledem k neurčité povaze odpovědi v komentáři tuto odpověď nelze považovat za přijetí závazku

Klára Dostálová – Reakce na závazek č. 5

Otázka je příliš široce formulovaná a obsahuje příliš mnoho podotázek. Určitě podporuji produkci potravin šetrnější ke zvířatům, ale rozhodně nechci vydávat emisní povolenky na krávy, které produkují plyny…

Klára Dostálová – Reakce na závazek č. 6

Není v silách EU dohlédnout na dodržování pravidel, na které se ptáte. Dohoda Mercosur se vyjednává od roku 1999 a trvalo velmi dlouho, než se ji podařilo dotáhnout do konce. Tím ovšem neříkám, že není možné pokračovat v tlaku na země sdružené pod názvem Mercosur, aby začaly splňovat podmínky pro welfare zvířat. Samozřejmě, že nechci, aby zvířata jakkoliv trpěla nebo se s nimi nelidsky zacházelo.

Klára Dostálová – Reakce na závazek č. 7

V EU platí zákaz testování kosmetiky na zvířatech a pokud tento zákaz platí, je potřeba ho dodržovat.

Alexandr Vondra – Reakce na závazek č. 2

Ano, v případě, že se jedná o vývoz živých zvířat na jatka.

Alexandr Vondra – Reakce na závazek č. 5

Na tu otázku musíme odpovědět NE, jelikož se jedná o tři různé otázky spojené do jedné. ANO, budeme usilovat o politiku EU, která usnadní přechod k produkci potravin, jež je šetrnější ke zvířatům a k přírodě a nepřispívá ke klimatické změně. Podporujeme zároveň pestrou a vyváženou stravu, do které samozřejmě spadá stava rostlinná i živočišná. K rozvoji výroby potravin na buněčné bázi jsme ale zdrženliví.

Veronika Vrecionová – Reakce na závazek č. 2

Ano, v případě, že se jedná o vývoz živých zvířat na jatka.

Veronika Vrecionová – Reakce na závazek č. 5

Na tu otázku musíme odpovědět NE, jelikož se jedná o tři různé otázky spojené do jedné. ANO, budeme usilovat o politiku EU, která usnadní přechod k produkci potravin, jež je šetrnější ke zvířatům a k přírodě a nepřispívá ke klimatické změně. Podporujeme zároveň pestrou a vyváženou stravu, do které samozřejmě spadá stava rostlinná i živočišná. K rozvoji výroby potravin na buněčné bázi jsme ale zdrženliví.

Ondřej Krutílek – Reakce na závazek č. 2

Ano, v případě, že se jedná o vývoz živých zvířat na jatka.

Ondřej Krutílek – Reakce na závazek č. 5

Na tu otázku musíme odpovědět NE, jelikož se jedná o tři různé otázky spojené do jedné. ANO, budeme usilovat o politiku EU, která usnadní přechod k produkci potravin, jež je šetrnější ke zvířatům a k přírodě a nepřispívá ke klimatické změně. Podporujeme zároveň pestrou a vyváženou stravu, do které samozřejmě spadá stava rostlinná i živočišná. K rozvoji výroby potravin na buněčné bázi jsme ale zdrženliví.

Tomáš Zdechovský – Reakce na závazek č. 7

V Evropském parlamentu se věnuji jiným tématům (bezpečnost a migrace, dezinformace rozpočtová kontrola, zaměstnanost a sociální věci). Mrzí mě, že je tento dotazník direktivní ve smyslu "Zavazuji se" ... protože jak jsem uvedl, těmto otázkám na půdě EU se nevěnuji. Pokud budu zvolen, rád bych pokračoval v oblastech, kterými jsem se deset let v EP zabýval. Tím ale neuhýbám z otázky a zdůrazňuji, že rád podpořím veškerá opatření, která napomohou zlepšení životních podmínek všech zvířat.

Markéta Gregorová – Reakce na závazek č. 7

Zavazuji se podporovat postupné ukončování využívání zvířat ve vědě, nicméně pouze za podmínky, že budou vynalezeny relevantní nahrady. Za žádných okolností nepodporuji testování nových léků na lidech.

Závazek č. 1:

Zavazuji se, že budu podporovat ukončení používání klecí v chovech hospodářských zvířat v EU a zasadím se o to, aby Evropská komise splnila závazek přijatý v reakci na evropskou občanskou iniciativu Konec doby klecové.

Závazek č. 2:

Zavazuji se, že podpořím celoevropský zákaz vývozu živých hospodářských zvířat za hranice Evropské unie.

Závazek č. 3:

Zavazuji se, že podpořím ukončení chovu zvířat pro kožešinu a prodeje produktů z kožešinových farem na evropském trhu.

Závazek č. 4:

Zavazuji se, že podpořím zavedení právních předpisů na ochranu ryb během jejich chovu na farmách, přepravy a usmrcování. Podpořím také zlepšení ochrany volně žijících ryb při rybolovu a zasadím se o to, aby byl znemožněn chov chobotnic na farmách.

Závazek č. 5:

Zavazuji se, že budu usilovat o politiku EU, která usnadní přechod k produkci potravin, jež je šetrnější ke zvířatům a k přírodě a nepřispívá ke klimatické změně. Budu usilovat o to, aby potravinová politika EU usnadnila přechod na stravu bohatší na rostlinné potraviny. Podpořím také rozvoj výroby potravin na buněčné bázi jakožto významného alternativního zdroje živin.

Závazek č. 6:

Zavazuji se, že se zasadím se o to, aby veškerý import živočišných výrobků ze zemí mimo EU plně odpovídal stejným standardům, jaké jsou stanoveny v právních předpisech EU o welfare zvířat. Budu usilovat o to, aby dohoda mezi EU a Mercosurem, která formalizuje obchodní partnerství mezi EU a Argentinou, Brazílií, Paraguayí a Uruguayí, nebyla uzavřena, dokud všechny dovážené produkty z tohoto regionu nebudou splňovat podmínky pro welfare zvířat.

Závazek č. 7:

Zavazuji se podporovat postupné ukončení využívání zvířat ve vědě a vzdělávání v EU a větší rozvoj a používání metod bez zvířat. Zasadím se o ukončení testování kosmetiky na zvířatech. Budu usilovat o splnění závazku Evropské komise přijatého v reakci na evropskou občanskou iniciativu Za pokusy bez zvířat.

S ohledem na komentář otázku č. 4 nepovažujeme za zodpovězenou.

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

S ohledem na komentář jsme odpověď u otázky č. 2 museli vyhodnotit jako zápornou. Kandidát souhlasil se zákazem vývozu živých hospodářských zvířat mimo EU na jatka, ale zřejmě nesouhlasil se zákazem vývozu za jinými účely. Kandidát tedy závazek formulovaný v otázce č. 2 odmítl.

SPOLU

ODS

S ohledem na komentář jsme odpověď u otázky č. 2 museli vyhodnotit jako zápornou. Kandidátka souhlasila se zákazem vývozu živých hospodářských zvířat mimo EU na jatka, ale zřejmě nesouhlasila se zákazem vývozu za jinými účely. Kandidátka tedy závazek formulovaný v otázce č. 2 odmítla.

SPOLU

ODS

S ohledem na komentář jsme odpověď u otázky č. 2 museli vyhodnotit jako zápornou. Kandidát souhlasil se zákazem vývozu živých hospodářských zvířat mimo EU na jatka, ale zřejmě nesouhlasil se zákazem vývozu za jinými účely. Kandidát tedy závazek formulovaný v otázce č. 2 odmítl.

SPOLU

ODS

SPOLU

TOP09

SPOLU

TOP09

SPOLU

KDU-ČSL

STAN

STAN

STAČILO!

STAČILO!

Přísaha + Motoristé

Přísaha + Motoristé

Piráti

SPD + Trikolora

SPD

Pomoz zvířatům a sdílej tyto výsledky na sociálních sítích!

Přečti si víc v tiskové zprávě

Zobrazit tiskovou zprávu (PDF)